• 1
    Oui (21148 votes / 97%)
  • 2
    Non (646 votes / 3%)